English (United Kingdom)Russian (CIS)German
Небо на земле
Пятница, 14 Декабря 2012 14:46

Слава в вышних Богу

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

 

Г. Прага Выставка икон 07.01.2013

«Слава в вышних Богу»


«мы созерцаем изображения телесного Его вида, и чудес, и

страданий Его, освящаемся и вполне удовлетворяемся, и

радуемся, и считаем себя счастливыми»

преп. Иоанн Дамаскин

семейная иконописная мастерская

«Небо на земле »

 

По благословению блаженнейшего Христофора, архиепископа Пражского, митрополита Чешских и Словацких земель, юбилейный,1150 год со дня пришествия в Великую Моравию святых равноапостольных Кирилла и Мефодия по приглашению великого князя Ростислава, начинается открытием выставки икон, иконописной мастерской священника Сергия Павелко «Небо на земле».

Выставка будет проходить под патронатом Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Чешской Республике Бориса Зайчука.

Выставка православных икон откроется в дни празднования зимних праздников: Рождества Христова, Богоявления, особенно любимых и чтимых на славянских землях. Зима в жизни человека является, своего рода, точкой отсчета – с ее окончанием, один период жизни сменяется другим, полным новых чаяний и надежд на лучшее.

Экспозицию составят иконы с ликами Господа, Богородицы, святых , а также иконы аллегорические. К примеру, икона «Шестоднев» изображает Божью Десницу, творящую мир и нового человека – Адама. Новорожденный Христос – Новый Адам. Благодаря пришествию Нового Адама открылась возможность для создания нового человека в нас самих. По словам святых отцов старый человек, бывший в нас, преображается в нового – гражданина Царствия Небесного. Наиболее ярким примером нового человека во Христе является святитель Николай. Его жизнь стала не только внутрицерковной победой христианства, но и во всей цивилизованной ойкумене, так как почитают его и православные, и католики, и даже мусульмане. Икона с эпизодами его жития будет среди экспонатов выставки.

Святые отцы называют икону Евангелием в красках, философы – одним из видов богословия. Икона изображает то, что мы видели – земную жизнь Иисуса Христа, что мы слышали – Его притчи. А так же икона визуализирует, что было открыто святым отцам – догматическое учение церкви, при помощи символов и аллегорий.

Икона – уникальное явление нашего мира. Будучи основой основ, колыбелью всего изобразительного искусства, она также является величайшей святыней, свидетельством Боговоплощения для христиан всего мира. В преддверии праздника Рождества Христова, открывается выставка, посвященная этому великому таинству Боговоплощения.

Сегодня мастера-иконописцы видят своей задачей поиск новой иконописной традиции в создании современной творческой иконы. Как Воскресший Христос жив и актуален для каждого поколения живущего в свое время, так и икона не может быть однообразной на протяжении тысячи лет.

Существует мнение, что в иконе нет ничего нового и она, согласно канонам, повторяет только существующие образцы. Иконописцы «Небо на земле» считают, что икона должна быть всегда новой и понятной современному человеку, для которого она создается. Икона должна говорить с ним, рождать молитву. Существующие каноны вовсе не ограничивают. Напротив! Они вдохновляют на новые поиски во имя Христово.

Российский Центр Науки и Культуры в Праге (Бубенеч, На Заторце 16). Открытие состоится в 14.00.

Выставка продлится до 19 января.


священник Сергий Павелко +380675106743

куратор Мария Павелко +380661559237

www.pavel-ko.net

pavel-ko@inbox.ru

Информационный спонсор

www.galleryjoseph.net

info@galleryjoseph.net

Организационный спонсор

www.kazaki.cz

 

Praha Výstava ikon 07.01.2013

„Sláva na Výsostech Bohu“

Rodinná ikonopisecká dílna

„Nebe na zemi“

« vnímáme zobrazení Jeho tělesného vidu, a zázraku, a

Jeho utrpení, požehnáme a zcela spokojíme se, a

radujeme se, a počínáme jako št´astné»

Svatý Jan z Damašku

 

Výstava pravoslavných ikon je otevírána ve dnech slavení zimních svátků: Narození Krista a Epifanie, kterým je ve slovanských zemích věnována veliká pozornost. Zima v lidském životě je ve své smyslu vztažným bodem – s jejím koncem končí jedna etapa lidského života a přichází etapa nová, plná nových očekávání a nadějí na lepší.

Expozice je tvořena ikonami s obličeji Krista, Bohorodice, svatých a také ikonami alegorickými.

Například ikona „Dílo šesti dní“ zobrazuje Boží ruku, která vytváři svět a nového člověka – Adama. Novorozený Ježíš – Nový Adam.

Díky příchodu Nového Adama se otevřela možnost vzniku nového člověka i v nás samotných. Podle slov svatých otců starý člověk, jsoucí v nás, se přetváří na nového - občana Království nebeského. Nejvíce zřetelným příkladem nového člověka v Kristu se jeví sv. Mikuláš z Myry. Jeho život není pouze vítězstvím křesťanství, ale celé civilizované ekumeny, váží si ho nejen pravoslavní ale i katolíci a dokonce i vyznavači islámu. Ikona s epizodami z jeho života je mezi exponáty výstavy.

Svatí otcové nazývají ikonu Evangeliem v barvách, filosofové jedním z druhů teologie. Ikona zobrazuje to, co jsme viděli – pozemský život Ježíše Krista , co jsme slyšeli – jeho podobenství. Ikona také za pomoci symbolů a alegorií znázorňuje to, co bylo odkryto svatým otcům – dogmatické učení Církve. Ikona je unikátním jevem našeho světa. Ona je základem všech základů, kolébkou všeho výtvarného umění a je největší svatyní pro křesťany z celého světa. V předvečer svátku Narození Krista je otevírána výstava zasvěcená tomuto velkému tajemství Božího jevu.

Dnes mistři ikonopisci považují za svůj úkol hledání nové ikonopisecké tradice v tvorbě současné autorské ikony. Jako je Vzkříšený Kristus živý a aktuální pro všechna pokolení žijící ve svém čase, tak ani ikona nemůže být jednotvárná v průběhu tisíce let.

Existuje názor, že v ikoně není nic nového, že v souladu s kánony opakuje pouze existující obrazy. Ikonopisci dílny „Nebe na zemi“ se domnívají, že ikona musí být vždy nová a srozumitelná současnému člověku , pro kterého je tvořena. Ikona s ním musí mluvit, dávat život modlitbě ve hlavě. Toto existující kánony vůbec neomezují. Naopak! Vdechují ke hledání Ve jménu Krista.

Výstava se koná pod záštitou mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v České republice Boryse Zajčuka.

Ruské centrum vědy a kultury (Praha 6 – Bubeneč, Na Zátorce 16). Zahájení se bude konat v 14.00. Výstava potrvá do 19. ledna.

Kněz Sergij Pavelko +380675106743

Maria Pavelkova +380661559237

www.pavel-ko.net

pavel-ko@inbox.ru

Informace Sponzor

www.galleryjoseph.net

info@galleryjoseph.net

Organizační sponzor

www.kazaki.cz

 

 

Прочитано 56254 раз Последнее изменение Пятница, 21 Декабря 2012 20:01
Последние новости
 • Творчість священників, що служать у в’язниці.
  Творчість священників, що служать у в’язниці.

  Виставка   «У в’язниці Я був*…»* Мт 25:36

  Творчість священників, що служать у в’язниці.

  Благодійний проект фонду «Одигітрія»та іконописної майстерні «Небо на землі».

  10 липня 2018 року в Центрі Української Культури та Мистецтв стартує благодійний проект «У в’язниці Я був…».  Цей проект спільна праця благодійного фонду «Одигітрія» (о. Димитрій Краснобаєв,  м. Одеса) та іконописної майстерні «Небо на землі» (о. Сергій Павелко, м. Київ). Він присвячений  пастирському служінню людям, що перебувають в місцях позбавлення волі.

  Подробнее ...
 • Майстерня "Небо на землі" розпочинає серію різдвяних майстер-класів "Сходинки до іконопису"
  Майстерня "Небо на землі" розпочинає серію різдвяних майстер-класів "Сходинки до іконопису"

  Канікули не мають бути сумними!
  Наша майстерня розпочинає серію майстер-класів для дітей «Сходинки до іконопису».
  Під час різдвяних канікул діти зможуть опанувати найзагадковішу іконописну техніку – асист. Асист – це золоті візерунки, які наносять на живопис за допомогою….. житнього хліба! Але не відкриватиму всіх таємниць одразу!

  Подробнее ...
 • Благослови, Мати
  Благослови, Мати

  виставка сучасних ікон сімейної іконописної майстерні «Небо на землі»

  в Київському Національному університеті ім.. Тараса Шевченка

  1 вересня у день знань в Києві, в інституті філології Київського Національного університету ім.. Тараса Шевченка (бул. Шевченка, 14) відкрилася виставка сімейної іконописної майстерні «Небо на землі». Виставка представляє сучасні ікони та має назву «Благослови, Мати».

  Будь-яку справу потрібно розпочинати з Божим благословенням і допомогою. Богородиця є безперестанною молитвеницею і заступницею роду людського, а особливо тих, хто звертається до неї з щирою молитвою, як до великої заступниці перед Господом.

  Подробнее ...
Мы в социальных сетях
небо на земле

Создайте свою визитку


Православный календарь
Рекомендуем
Галерея Марії Павелко
При копировании материалов с сайта www.pavel-ko.net обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка.
created by pilja
_
ne
@
ma
il
.ru